Skapad ur

30 års erfarenhet

&

stort engagemang

Det är många familjer som lever med allergi, astma och eksem och upplever att de inte tas på allvar, svårt att få stöd och hjälp med barnets symtom och situation.

Bland barn och ungdomar i Sverige är allergi, astma och eksem de vanligaste kroniska sjukdomen bland barn och ungdomar.

Många platser i Sverige saknar dessutom barnallergologer, vilket gör vården väldigt ojämlik.

 

Ca 40% av besök som barn gör till sjukvården handlar om eksem, astma eller allergi,  ändå råder en svårbehandlad inställning till hur man i sjukvården förhåller sig till dessa sjukdomars allvarlighetsgrad

Uppdaterad vetenskaplig kunskap i hälso- och sjukvården nyttjas i allt för liten utsträckning, vilket leder till att gamla synsätt lever kvar samt möjligheten till att ge bästa möjliga vård förbises.

Den bristfälliga vården bidrar till onödigt lidande, och onödiga höga kostnader för familjer och samhället.

Frustration över den rådande situationen fick oss vilja medverka till förändring.

Vi valde att skapa ett digitalt vårdkoncept för att öka tillgänglighet på specialistvård och kunskaper om allergi, eksem och astma, så att det bli ” Rätt från början”.

 

Allergiexperterna erbjuder tillgänglig specialistvård oavsett var i landet man bor, vårdmöten som levererar rätt vård från början, utan att det kräver mer resurser.

Allergiexperternas koncept ska förbättra hälsa, livskvalitet, ge dig värdefulla kunskaper för att fokusera på möjlighet istället för begränsningar

Utifrån rätt diagnos och behandling, ser vi till att skapa en starkare ställning för barnet och familjen som en naturlig del av vården, där barnen själva och vårdnadshavare stärker sin förmåga att kunna ha kontroll och vara expert på sin sjukdom för att få hållbara resultat och minskar behovet av sjukvården.

 

Allergiexperterna tar allergi, astma och eksem till en friskare och hållbarare värld

Vi står upp för barn som lever med allergi, astma eller eksem och deras rättigheter till fullvärdigt liv och kunna utvecklas till att bli sitt bästa jag.