Kunskap- din power

Kunskap- din power

Vi är övertygad om att kunskap är en oslagbar kraft att kunna förändra med.

Kunskap som finns är i sig helt värdelöst när den endast är ord i en skrift. Kunskap är till för att omsättas praktiskt, de är då möjligheter skapas.

Allt för mycket kunskaper om allergi, astma och eksem som skulle kunna ge kraftfulla effekter på barns liv, används inte, för att de inte har realiserats till att användas i praktiken.

Hur ska man få kunskaper att nå ut i den riktiga världen, där den kan göra nytta?

För att vara en del av lösningen, valde vi att göra vårt koncept digitalt, för vara befinna oss där man letar kunskaper.  

 När vi ger dig kunskaper, omvandlas det till kraftfulla redskap som kommer till användning.

För att kunskaperna ska vara mest effektfulla, ska de hamna där närmast sin målgrupp,  föräldrarna,  barn och ungdomar med allergier, astma och eksem.

Dina kunskaper är överlägset en bra power, för att kunna ta hand om ditt barns symtom och situation och ger dig  mod att våga stå på sig när omvärlden inte visa på förståelse eller erbjuder den hjälp man kan förvänta sig.

Vår resa med Allergiexperterna har precis börjat och på vägen ska vi generöst strö kunskaper runt omkring i den digitala världen, så att den hamnar i händerna på alla som behöver den så att den faktisk kommer till nytta.

Skapad ur mer 30 år erfarenhet av barnallergi och vetenskapliga kunskaper.

Skapad ur mer 30 år erfarenhet av barnallergi och vetenskapliga kunskaper.

Det är många familjer som lever med allergi, astma och eksem och upplever att inte tas på allvar, svårt att få stöd och hjälp med barnets symtom och situation.

Bland barn och ungdomar i Sverige är allergisjukdom den vanligaste kroniska sjukdomen Idag nyttjas ny kunskap i allt för liten utsträckning, vilket leder till att gamla synsätt lever kvar samt möjligheten till förbättringar försummas. Kunskapsbrist skapar också en grogrund till fördomar som påverkar bemötande och förståelse för barnets sjukdom och behov. Denna brist återfinns i hela vårt samhälle, sjukvården, förskola, skola och omgivningen.

Frustration över den rådande situationen fick oss vilja medverka till förändring. Vi valde att skapa ett digitalt koncept för att öka kunskaper om allergi, eksem och astma, så att det bli ” Rätt från början”.

Stolta över att ha lanserat Allergiexperterna, ska vi med kunskaper skapad ur mer 30 år erfarenhet av barnallergi och vetenskapliga kunskaper, stärka familjens egna resurser att kunna leva med allergi, astma och/ eller eksem. Med kunskapsspridning för samtliga i samhället om allergier, astma och eksem, vill vi se en mer inkluderande värld för barn och ungdomar, rätt bemötande och minskat utanförskap.

Vi vill att värdet av Allergiexperternas koncept ska förbättra hälsa, livskvalitet, ge pepp och glädje.

Vår vision är att vi ska fler som blir Allergiexperter, med kunskaper som faktiskt komma till nytta och gör att det blir ”Rätt från början”.