Det är många familjer som lever med allergi, astma och eksem och upplever att inte tas på allvar, svårt att få stöd och hjälp med barnets symtom och situation. Bland barn och ungdomar i Sverige är allergisjukdom den vanligaste kroniska sjukdomen Idag nyttjas ny...